NTTL

Categorieën
Geen categorie

Bij onvoldoende aandacht voor contractmanagement verlies je grip op de leverancier en je eigen businessdoelen

Deze maand vertelt Jelle Wenselaar in vakblad Deal!, editie 6, over het belang van contractmanagement en het werken vanuit een framework. Hierbij staat het loggen van data centraal met als doel de leverancierswaarde continu te vergroten. Ontdek meer over het structureel verbeteren van contractprestaties met behulp van de Leveranciers ORGanisatieKIT, ofwel ORG-KIT als framework.

Categorieën
Geen categorie

Nog dit jaar een webinar IT-contractmanagement bijwonen?

In het sterk veranderende ICT landschap van de 𝐳𝐨𝐫𝐠, waarin veel leveranciers proberen hun toegevoegde waarde te leveren, is effectief contractmanagement essentieel om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die de verdergaande digitalisering van de processen met zich meebrengen.

Wij zijn ervan overtuigd dat je meer waarde uit bestaande IT-contracten kunt halen!

Samen met onze partner Intrakoop verzorgen wij daarom de komende periode 4 keer het webinar: 𝐝𝐞 ‘𝐛𝐚𝐬𝐢𝐬 𝐨𝐩 𝐨𝐫𝐝𝐞’ 𝐭𝐨𝐭 𝐈𝐓-𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞!

Bent jij als professional werkzaam in de zorg op het snijvlak van IT en bedrijfsvoering?

Schrijf je dan in via onderstaande link voor een van de gereserveerde data:

Intrakoop – Webinar IT-contractmanagement

-28 september van 15.15 tot 16.00 uur

-11 oktober van 15.15 tot 16.00 uur

-15 november van 11.30 tot 12.15 uur

-8 december van 11.30 tot 12.15 uur

Categorieën
Geen categorie

SuccessDay laat klantbeleving extern toetsen door NTTL *persbericht*

De opmars van slimme HRIT-systemen en de snelle technologische ontwikkelingen zorgt ervoor dat de verwachtingen van eindgebruikers elke dag groeien. Om als HRIT-consultant en AMS-partner het verschil te maken, is het belangrijk om eindgebruikers te begrijpen. Dit kan met de ‘eXperience Level Agreement’ (XLA®) methode. De platform-agnostische HRIT-onderneming SuccessDay doet hier nog een schepje bovenop door de klantervaring van haar after go-live support vanaf nu te laten toetsen door een onafhankelijke partij.

Hiertoe hebben SuccessDay en NTTL een samenwerkingsovereenkomst getekend. Vanaf nu laat SuccessDay voor al haar Application Managed Services (AMS)-klanten de klantervaring extern monitoren. Het gaat hierbij om eXperience Level Agreements (XLA’s) die een waardevolle aanvulling zijn op SLA’s (Service Level Agreements), waarbij de focus doorgaans hoofdzakelijk ligt op de technische prestaties.

“Wij kijken met XLA naar de totale klantbeleving. Hierbij gaat het niet zo zeer om wat je doet, maar vooral om hoe je het doet. Is er bijvoorbeeld een storing? Dan draait de klantervaring zeker niet alleen om de reactietijd, maar ook om de manier waarop de klant te woord is gestaan en in hoeverre er begrip is voor de vervelende situatie die hierdoor ontstaat. Communicatie en empathie zijn minstens zo belangrijk als de technische oplossing”, licht Juul van Dongen, Director Operations bij SuccessDay de stap toe.

Onafhankelijk en onpartijdig

Het is een bewuste keuze van SuccessDay om de klantfeedback door een externe partij te laten verzamelen en analyseren. “Alles wat SuccessDay doet draait om twee elementen: klant- en medewerkerstevredenheid. Beide zijn even belangrijk. Dit komt voor groei of winst”, aldus Managing Director Bas Eggelaar. SuccessDay heeft al haar processen opgezet met deze twee elementen in het achterhoofd. Met deze manier van werken is SuccessDay volgens Eggelaar in no time de grootste onafhankelijke HRIT-supportpartner van organisaties. “Daarom is het logisch om hetgeen dat we toch al doen extern en onafhankelijk te laten toetsen door NTTL met beproefde methodieken. Een van onze kernwaardes is niet voor niets ‘Fair & Square’: we zeggen wat we denken en doen wat we zeggen. We behalen onze doelen op een eerlijke en integere manier en bij ons staat de klant altijd centraal.”

NTTL komt – net als SuccessDay – uit de Brainport-regio en helpt organisaties IT-contractprestaties te beheersen en te verhogen. “De XLA®-methode is een manier om afspraken te maken tussen de IT-dienstverlener en de klant over de klantbeleving en de business impact. Wij zijn trots op het feit dat SuccessDay als eerste HRIT-implementatiepartner en -consultant deze methode gaat gebruiken om de klantbeleving inzichtelijk te maken”, vertelt Jelle Wenselaar, Managing Partner en oprichter van NTTL.

Disruptive zijn én blijven

SuccessDay staat bekend om haar persoonlijke, betrokken aanpak die vaak haaks staat op de blackbox-ticketing aanpak van traditionele HRIT AMS-dienstverleners. Van Dongen: “Wij zijn vanaf het begin disruptive bezig geweest binnen de HRIT-markt. En we zijn ook van plan dat te blijven doen. Onze service is fundamenteel anders dan andere HRIT-partners en dat tillen we nu naar een nog hoger niveau door de intensieve klantrelatie die we al hebben ook nog eens te laten challengen door een externe partij. Ik ben nieuwsgierig naar de uitkomsten die ons helpen onze dienstverlening continue te verbeteren.”

*** Einde Persbericht ***

Download het persbericht met beeldmateriaal hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Juul van Dongen, Director Operations bij SuccessDay,
06 46 447 976 of juul@successday.nl.

Voor meer informatie over NTTL kunt u contact opnemen met Jelle Wenselaar, Managing Partner en oprichter van NTTL, 06 29 000 836 of jellewenselaar@nttl.nl / https://www.nttl.nl/

Zie ook: Persbericht: SuccessDay laat klantbeleving extern toetsen door NTTL

Categorieën
Geen categorie

NTTL op Zorg&ICT beurs

Samen met Intrakoop heeft NTTL 15 en 16 juni haar visie op 𝐈𝐓 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭- 𝐞𝐧 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 mogen presenteren op de Zorg & ICT beurs.
Er was veel interesse vanuit de zaal ondanks het mooie weer!

Na de aftrap van Simon Kuipers, nam Jelle Wenselaar de aanwezigen in 30 minuten mee op reis van de basis op orde tot volwaardig experience management volgens de XLA®-methode.

Categorieën
Geen categorie

NTTL en Intrakoop gaan per 1 april samenwerken

NTTL en Intrakoop slaan de handen ineen. Per 1 april heeft NTTL een samenwerkingsovereenkomst getekend met Intrakoop rondom het leveren van IT contractmanagement en IT prestatiemanagement diensten binnen de zorg.

De zorg kan niet meer zonder IT. Beide werelden zijn voorgoed samengesmolten. Het verkrijgen van grip op kwaliteit, kosten en innovatie wordt vaak als lastig ervaren. Er is daarom veel onbekendheid, frustratie en inefficiëntie. Dit maakt dat het nóg belangrijker is om de juiste aandacht te hebben op het managen van IT contracten en leveranciers.

Bedankt Simon Kuipers en Ruud Plu voor de totstandkoming van onze samenwerking en de mooie inhoudelijke sessies die er aan vooraf gingen.

Wij kijken er als team enorm naar uit om binnen de zorg verder het verschil te maken!

Lees het volledige nieuwsitem op de site van Intrakoop: Intrakoop – NTTL nieuwe leverancier ICT segment

Categorieën
Geen categorie

Het klinkt zo simpel, begin bij het begin… en zo simpel is het ook!

Contractmanagement is dé inkooptrend van 2022. Door goed contractmanagement toe te passen én te beginnen bij de basis kun jij jouw business toekomstbestendig vormgeven.

Inkoop inclusief contractmanagement als rode lantaarn op de strategische agenda

Het in lijn brengen van jouw business met de strategie, dat is het vertrekpunt om goed contractmanagement in te richten.

Inkoop inclusief contractmanagement zou de rode lantaarn op de agenda van jouw business moeten zijn. Begin bij de basis, echter deze luxe is in de praktijk (nog) niet altijd voorhanden. Het werken met een OGSM-methodiek geeft een hulpmiddel voor het op gestructureerde basis in lijn brengen van een langetermijnvisie met als output concrete en bruikbare acties. De vier onderdelen Objective, Goals, Strategies en Measures (de KPI’s) maken inzichtelijk om doelstellingen te volgen én om bij te sturen. De vertaling van alle onderliggende niveaus en ieders bijdragen in het geheel worden blootgelegd.

Goed ingericht contractmanagement begint met de eerste stap

Is de langetermijnvisie vertaald naar een concrete inkoopstrategie? Dan begint het werk om goed contractmanagement in jouw business onder te brengen. Sturing van een contract gaat verder dan alleen te kijken naar de inzet van gedetailleerde contracten en ‘Service Level Agreements’ (SLA’s), waarin het grotendeels om technische prestaties gaat. Focus op alleen de technische prestaties is te beperkt!

In geen enkel ander domein als IT is zoveel innovatie en onbekendheid. De ‘business en IT’ zijn voorgoed samengesmolten. Het verkrijgen van grip op kwaliteit, kosten en innovatie is lastig. Er is daarom veel onbekendheid, frustratie en inefficiëntie! Dit maakt dat het nóg belangrijker is om de gebruiker en hun ervaring om te zetten in een kracht door deze meetbaar te maken en het als tegenwicht te gebruiken voor een SLA. Dit kan met de XLA®-methode.

De door Giarte ontwikkelde XLA®-methodologie is een krachtige nieuwe toevoeging aan de traditionele IT Service Level Agreement (SLA). Het bouwt voort op het SLA-concept door menselijk sentiment te meten en hiermee silo’s te doorbreken.

Het inrichten van goed contractmanagement heeft al een betekenisvolle toevoeging aan het begin van de cyclus zoals we hierboven constateren, in de creatiefase bij de inkoop of in de aanbesteding.

In de coronacrisis en nu ook met de oorlog in Oekraïne geeft het pijnlijk weer dat de wereld om ons heen verandert en in beweging is. Er is veel onvoorspelbaarheid van prijzen en er treden onzekerheden op in de leveringstermijnen.

Focus op de samenwerking met de leveranciers is belangrijker geworden dan ooit, zonder het maken en naleven van goede afspraken kom je er gewoonweg niet. Het is van belang om proactief contractmanagement als pijler in te zetten in jouw business!

Onderschat nooit de kracht van kleine stapjes. Kleine stapjes zetten is de succesformule om invulling te geven aan de langetermijnvisie.

Jouw voordelen van goed ingericht contractmanagement

 • Continu grip op jouw IT contractmanagement, leveranciersmanagement en bijbehorende prestaties
 • Verhoging contractrendement met minimaal 10% tot 30% bij procesverbetering
 • Je verhoogt de compliance op licenties, bedrijfsprocessen en regelgeving
 • Je verlaagt contract- en organisatierisico’s
 • Contracten zijn altijd up-to-date en online inzichtelijk
 • Je krijgt maximale leveranciersaandacht en bemiddeling bij jouw leveranciersrelatie
 • Je vergroot de focus en contracttevredenheid bij eigen medewerkers

Samenwerking met leveranciers belangrijker dan ooit

De één na belangrijkste trend in 2022 is het aangaan van samenwerking. Dit betekent dat zowel jij als de leverancier aan zet zijn en hiervoor de verantwoordelijkheid nemen die vooraf met elkaar afgestemd is. Hoe ga je samenwerken richting de toekomst en vier je samen de successen? Hoe ga je samen om met tegenslagen en buig je dit om tot successen? Laat een leverancier doen waar zij goed in is!

Inkooptrends 2022

Supply Value heeft onderzoek gedaan naar de inkooptrends voor 2022. Zij onderschrijven het belang van goed ingeregeld contractmanagement waarbij sturing op zowel SLA als XLA nodig is om de samenwerking met de leveranciers aan te gaan!

De focus van Supply Value in dit onderzoek gaat verder dan alleen te kijken naar de inkooptrends van 2022, zij hebben de uitslagen van de inkooptrends van 2022 samengevoegd met de inkooptrends voor de vijf aankomende jaren. De conclusie daarbij is dat de basis eerst goed op orde moet zijn, begin bij het begin en werk met kleine stapjes om goed contractmanagement te implementeren.

Benieuwd naar de inkooptrends voor de komende vijf jaar? Of wil je meer achtergrondinformatie lezen? Kijk dan naar de publicatie van het onderzoek van Supply Value op Publicatie Inkooptrends onderzoek 2022 Supply Value – Supply Value.

bron: Supply Value

Categorieën
Geen categorie

NTTL is op zoek naar twee Contract- en Prestatiemanagers

Wil jij ook maatschappelijke impact maken?

Door geautomatiseerde bedrijfsprocessen zijn we met z’n allen sterk afhankelijk van IT-oplossingen en  leveranciers. Het is een absolute must om de bijbehorende contracten en de klant- leveranciersrelaties op waarde en waardering te sturen. Hier is leiderschap voor nodig! NTTL heeft die ervaring, kennis en expertise en is actief in zowel de publieke alsook de private sector.

Wil jij ook deel uit maken van ons team?  

Een paar vragen vooraf…

Heb jij:

 • werkervaring in bijvoorbeeld Delivery Management, Service Level Management, Inkoop of Contract- of licentiemanagement?
 • affiniteit met IT en bedrijfskundige processen?
 • een sterk teamgevoel?
 • minimaal HBO werk- en denkniveau?

Ben jij:

 • servicegericht, leergierig en nauwkeurig?
 • communicatief sterk en weet jij snel de vinger op de zere plek te leggen?

Wil jij:

 • veel verantwoordelijkheid en vrijheid?
 • je verder ontwikkelen in de volle breedte?
 • persoonlijk meegroeien en meebouwen aan een jong en dynamisch bedrijf?

We doen het graag net iets anders!

Zo hanteert NTTL alleen een minimum en geen maximum aantal vakantiedagen. We werken efficiënt en zo veel mogelijk remote, hebben veel lol, en zien jouw persoonlijke doelen als een voorwaarde om samen succesvol te zijn.

Over NTTL

NTTL is een adviesorganisatie die tijdens de Coronacrisis is opgericht en de brug slaat tussen IT en bedrijfsvoering, door zich te specialiseren in IT contract- en prestatiemanagement. Daarnaast leveren we alle overige expertise om de IT contractlevenscyclus te sluiten. Denk hierbij aan implementatiebegeleiding en advies bij inkoop en aanbesteden.

NTTL werkt volgens de CATS CM contractmanagement methodiek en voor het meten van de klantbeleving stimuleren we eXperience Level Agreements (XLA’s). Wij vinden het om die reden belangrijk dat je hierin bent gecertificeerd. Wij bieden jou uiteraard de mogelijkheid om deze certificaten te gaan behalen. NTTL kent daarnaast haar eigen ontwikkelde, verfijnde methodiek om proactief invulling te geven op zowel de harde alsook de softe aspecten van ieder contract.

Hebben je jouw interesse gewekt en wil je een kop lekkere koffie drinken? Stuur je CV en  motivatiebrief naar wilcojacobs@nttl.nl. Je hoort snel van ons! Je mag uiteraard ook bellen voor nadere informatie met Wilco Jacobs: 06 27 746 541 of Jelle Wenselaar 06 29 000 836.

20220126-Vacature-Contract-en-prestatiemanager-bij-NTTL-def.pdf

Categorieën
Geen categorie

De XLA: vergroot jouw business impact door op samenwerkingen en ervaringen te sturen

Je mag er als klant vanuit gaan dat jouw leverancier zijn best doet voor je. De leverancier is verheugd als de SLA rapportage er wederom goed uit ziet en het ‘dashboard’ op groen staat. Wat kan er misgaan zou je denken? Nou, de vraag is of je ook écht tevreden bent over deze leverancier? Hoe is jouw daadwerkelijke klantbeleving? Groen van buiten, maar rood van binnen?

Een traditionele SLA met bijbehorende KPI’s resulteert vaak in het zogenaamde ‘watermeloensyndroom’, waarbij KPI’s behaald worden maar de klant tóch ontevreden is.​

SLA is een contract, XLA een commitment!

De oplossing is Xperience Management. Dit is een data-gedreven aanpak waarbij we zowel het sentiment (XI’s) meten, alsook de traditionele KPI’s in stand houden. Samen werken we vervolgens toe naar een gedefinieerde ervaring door de SLA te verbinden met de XLA®. Jij wilt toch ook de klantbeleving die je verdient?

NTTL is inmiddels met 4 medewerkers door Giarte gecertificeerd voor Xperience Management en XLA®.

Categorieën
Geen categorie

Webinar IT contractmanagement in de zorg

𝐈𝐓-𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 vraagt ook in de zorg aandacht! Daarom organiseren 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐨𝐨𝐩 𝐞𝐧 𝐍𝐓𝐓𝐋 samen het webinar IT-contractmanagement en delen zij hun visie over de noodzaak van goed contractmanagement. 

Aan bod komt de relatie tussen IT, inkoop en de business (zorg). Daarnaast worden diverse voorbeelden aangereikt over de kansen en risico’s, zullen er praktijkvoorbeelden worden besproken én kun je uiteraard jouw vragen stellen. 
Na het webinar heb je geleerd dat “sturing op je IT-contracten direct rendementsverhoging en risicoverlaging voor jouw organisatie oplevert”. 

𝐕𝐨𝐨𝐫 𝐰𝐢𝐞?
Dit webinar is relevant voor alle care en cure leden van Intrakoop, maar ook iedere andere organisatie die geïnteresseerd is in het speelveld van IT, inkoop en business.

Datum: 7 oktober 2021
Tijdstip: 15:00 -16:00 uur
Kosten: gratis

𝐌𝐞𝐥𝐝 𝐣𝐞 𝐡𝐢𝐞𝐫 𝐚𝐚𝐧:
https://lnkd.in/ds4U99if

Categorieën
Geen categorie

Weet jij welke externe ingangen leveranciers gebruiken binnen jouw organisatie?

Datalekken zijn aan de orde van de dag. Ze komen voort uit onzorgvuldig handelen, een digitale inbraak of slechte beveiliging. Het is niet ondenkbaar dat er een leverancier is betrokken bij een datalek. Leveranciers hebben namelijk toegang gekregen tot jouw organisatie door gebruik te maken van externe ingangen/koppelingen. De belangrijkste vraag: heeft jouw organisatie scherp welke leveranciers gebruik maken van welke specifieke externe ingangen? Noteer deze cruciale info bij ieder nieuw IT contract en zorg ervoor dat je een accuraat overzicht paraat hebt. Doe je dit niet dan is in geval van een datalek niet te herleiden of een leverancier aansprakelijk kan worden gesteld door mogelijk onzorgvuldig handelen.

Wij helpen je graag bij deze inventarisatie en brengen desgewenst het gehele contractdossier op orde. Kortom; No Time To Lose!