NTTL

Wie heeft er de regie jij of je IT leverancier?

Jouw top 10 IT leveranciers zijn goed voor minimaal 80% van je IT uitgaven. Je bent in transitie naar de cloud en wil regie voeren. Maar wie heeft er nu de regie? Jij of je leveranciers?

Helaas zien we nog te vaak dat de opdrachtgevers niet of te weinig regie hebben. En tevens roepen; ‘de leveranciers presteren niet naar behoren’. Is dat terecht?

Vaak wordt er een “kano klaar gelegd” en de leverancier wordt gevraagd te gaan roeien én navigeren. Maar door één keer je doelen op te schrijven tijdens een inkooptraject, betekent niet dat de leverancier zin en focus houdt op de juiste koers. Wat zou jij doen als een vriend je uitnodigt samen te kanoën en hij houdt zijn peddel stil? Peddel ook stil houden natuurlijk. Kom je vooruit? Vast wel via de stroming. En die voortgang kan je op de kaart, lees ‘SLA’ zien. Maar door samen te roeien in een cadans naar de richting die jij wil met de organisatie, worden beide partijen gemotiveerd en maak je stappen. En ja, dat kost tijd en energie, waarbij de positieve effecten soms niet meteen zichtbaar zijn.

Afgelopen week zat er een directeur tegenover ons en zei: ‘ja, maar die kosten voor contractmanagement kan ik beter uitgeven aan betere dienstverlening van mijn IT leverancier?’

Helaas gaat deze gedachte niet vliegen; je bent je regie al verloren voordat je begonnen bent.

Zoals Jonathan O’Brien aangeeft in zijn boek Supplier Relation Management, zijn er 3 niveaus van acteren binnen een leveranciersrelatie, te weten: Protective, Productive en Progressive. Graag willen we hier vanuit NTTL een niveau aan toevoegen, te weten Passive. Ofwel:

  • Passive: alleen reageren op adhoc problematieken of als de leverancier daarom vraagt. Geen regie;
  • Protective: risico’s minimaliseren en zorgen dat alles effectief blijft draaien;
  • Productive: kwaliteit verbeteren, kosten in grip houden, aandacht voor efficiëntie en effectiviteit;
  • Progressive: verbeteren van outcome door significante waarde te leveren voor (eind) klanten / gebruikers.

Voor niveau 1 t/m 3 is absoluut goede organisatorische inbedding van de contractmanagementfunctie, inclusief discipline en bevlogenheid benodigd!

Heb jij de regie?

Meer weten, of wil je als opdrachtgever gewoon eens sparren over het onderwerp? Neem dan contact op met één van onze consultants: Over ons – NTTL