NTTL

Krijg grip op jouw IT project via online evaluatie

In IT projecten worden opdrachtnemers betrokken op basis van hun specifieke inhoudelijke kennis en kunde. Om een goed resultaat te behalen, zijn opdrachtnemer en opdrachtgever sterk afhankelijk van elkaar. Dat betekent dat de kwaliteit van de samenwerking steeds belangrijker wordt voor de uitkomsten van het project. Tegelijkertijd zien wij dat veel IT projecten (uiterst) stroef verlopen, of nog erger: mislukken. Veel van deze problemen vinden hun oorsprong in de raakvlakken tussen de betrokken partners, en specifiek in verschillen in de verwachtingen en percepties die opdrachtgever en opdrachtnemer in het project hebben.

Daarom heeft Christian van der Krift de perceptiemeter ontwikkeld op basis van zijn onderzoeken aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek toonde aan dat:

  • projecten betere resultaten halen wanneer men gebruik maakt van tweezijdige evaluaties, dat wil zeggen dat opdrachtgever en opdrachtnemer beiden het project en elkaar evalueren;
  • projecten slechtere resultaten en verminderd vertrouwen hebben wanneer er sprake is van perceptieverschillen, dus wanneer opdrachtgever een andere verwachting heeft dan de opdrachtnemer;
  • niet alleen het proces, maar ook de input en output geรซvalueerd dienen te worden voor de beste resultaten. Input gaat over het team en de medewerkers, materialen en apparatuur, maar ook over de bedrijfscultuur. Proces gaat over de activiteiten resp. werkzaamheden van beide partijen en de interacties tussen partijen, denk aan communicatie. Output gaat over de uiteindelijke prestaties, zowel heel tastbaar (denk aan budget en planning) als minder tastbaar (klantgerichtheid en kwaliteit).

De perceptiemeter is op deze bevindingen gebouwd, en getest en gevalideerd in reeds vele projecten. Het is dus een tweezijdige evaluatiemethodiek waarbij zowel aan opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde enkele teamleden het project evalueren op verschillende aspecten. Projectleiders worden geadviseerd om de evaluaties over tijd te herhalen om te zien of verbetering is gerealiseerd en om te blijven leren.

NTTL faciliteert onafhankelijk het proces, waaronder de inzet van de evaluatietool, om projecten beter te laten slagen en hiermee prestatieverval te voorkomen, ofwel waarde te maximaliseren. En misschien nog wel belangrijker; het werkplezier van alle partijen te vergroten!

Uiteraard kunt ook zelf aan de slag met de perceptiemeter, bezoek: https://perceptiemeter.nl/

Actuele berichten