NTTL

Het klinkt zo simpel, begin bij het begin… en zo simpel is het ook!

Contractmanagement is dé inkooptrend van 2022. Door goed contractmanagement toe te passen én te beginnen bij de basis kun jij jouw business toekomstbestendig vormgeven.

Inkoop inclusief contractmanagement als rode lantaarn op de strategische agenda

Het in lijn brengen van jouw business met de strategie, dat is het vertrekpunt om goed contractmanagement in te richten.

Inkoop inclusief contractmanagement zou de rode lantaarn op de agenda van jouw business moeten zijn. Begin bij de basis, echter deze luxe is in de praktijk (nog) niet altijd voorhanden. Het werken met een OGSM-methodiek geeft een hulpmiddel voor het op gestructureerde basis in lijn brengen van een langetermijnvisie met als output concrete en bruikbare acties. De vier onderdelen Objective, Goals, Strategies en Measures (de KPI’s) maken inzichtelijk om doelstellingen te volgen én om bij te sturen. De vertaling van alle onderliggende niveaus en ieders bijdragen in het geheel worden blootgelegd.

Goed ingericht contractmanagement begint met de eerste stap

Is de langetermijnvisie vertaald naar een concrete inkoopstrategie? Dan begint het werk om goed contractmanagement in jouw business onder te brengen. Sturing van een contract gaat verder dan alleen te kijken naar de inzet van gedetailleerde contracten en ‘Service Level Agreements’ (SLA’s), waarin het grotendeels om technische prestaties gaat. Focus op alleen de technische prestaties is te beperkt!

In geen enkel ander domein als IT is zoveel innovatie en onbekendheid. De ‘business en IT’ zijn voorgoed samengesmolten. Het verkrijgen van grip op kwaliteit, kosten en innovatie is lastig. Er is daarom veel onbekendheid, frustratie en inefficiëntie! Dit maakt dat het nóg belangrijker is om de gebruiker en hun ervaring om te zetten in een kracht door deze meetbaar te maken en het als tegenwicht te gebruiken voor een SLA. Dit kan met de XLA®-methode.

De door Giarte ontwikkelde XLA®-methodologie is een krachtige nieuwe toevoeging aan de traditionele IT Service Level Agreement (SLA). Het bouwt voort op het SLA-concept door menselijk sentiment te meten en hiermee silo’s te doorbreken.

Het inrichten van goed contractmanagement heeft al een betekenisvolle toevoeging aan het begin van de cyclus zoals we hierboven constateren, in de creatiefase bij de inkoop of in de aanbesteding.

In de coronacrisis en nu ook met de oorlog in Oekraïne geeft het pijnlijk weer dat de wereld om ons heen verandert en in beweging is. Er is veel onvoorspelbaarheid van prijzen en er treden onzekerheden op in de leveringstermijnen.

Focus op de samenwerking met de leveranciers is belangrijker geworden dan ooit, zonder het maken en naleven van goede afspraken kom je er gewoonweg niet. Het is van belang om proactief contractmanagement als pijler in te zetten in jouw business!

Onderschat nooit de kracht van kleine stapjes. Kleine stapjes zetten is de succesformule om invulling te geven aan de langetermijnvisie.

Jouw voordelen van goed ingericht contractmanagement

  • Continu grip op jouw IT contractmanagement, leveranciersmanagement en bijbehorende prestaties
  • Verhoging contractrendement met minimaal 10% tot 30% bij procesverbetering
  • Je verhoogt de compliance op licenties, bedrijfsprocessen en regelgeving
  • Je verlaagt contract- en organisatierisico’s
  • Contracten zijn altijd up-to-date en online inzichtelijk
  • Je krijgt maximale leveranciersaandacht en bemiddeling bij jouw leveranciersrelatie
  • Je vergroot de focus en contracttevredenheid bij eigen medewerkers

Samenwerking met leveranciers belangrijker dan ooit

De één na belangrijkste trend in 2022 is het aangaan van samenwerking. Dit betekent dat zowel jij als de leverancier aan zet zijn en hiervoor de verantwoordelijkheid nemen die vooraf met elkaar afgestemd is. Hoe ga je samenwerken richting de toekomst en vier je samen de successen? Hoe ga je samen om met tegenslagen en buig je dit om tot successen? Laat een leverancier doen waar zij goed in is!

Inkooptrends 2022

Supply Value heeft onderzoek gedaan naar de inkooptrends voor 2022. Zij onderschrijven het belang van goed ingeregeld contractmanagement waarbij sturing op zowel SLA als XLA nodig is om de samenwerking met de leveranciers aan te gaan!

De focus van Supply Value in dit onderzoek gaat verder dan alleen te kijken naar de inkooptrends van 2022, zij hebben de uitslagen van de inkooptrends van 2022 samengevoegd met de inkooptrends voor de vijf aankomende jaren. De conclusie daarbij is dat de basis eerst goed op orde moet zijn, begin bij het begin en werk met kleine stapjes om goed contractmanagement te implementeren.

Benieuwd naar de inkooptrends voor de komende vijf jaar? Of wil je meer achtergrondinformatie lezen? Kijk dan naar de publicatie van het onderzoek van Supply Value op Publicatie Inkooptrends onderzoek 2022 Supply Value – Supply Value.

bron: Supply Value