NTTL

Inkoop en aanbesteden
Hoe kun je een leverancier selecteren die ook na enkele jaren de beste partij blijkt en geen toevallige winnaar is? Wij contracteren de beste partij in de markt voor jouw IT behoeften. Dit kan alleen door extra zorg en aandacht te besteden aan de voorbereiding van inkoop en aanbestedingstraject. Jij wilt toch ook een tevreden leverancier over de gehele contractlevenscyclus?

Onderwerpen rondom IT inkoop waar we ervaring mee hebben zijn:

 • ERP applicaties
 • Service management (ITSM) applicaties
 • Document management applicaties
 • Specifieke bedrijfsapplicaties of uitbreidingsapplicaties op ERP, zoals: HR-IT
 • IT outsourcing ofwel Managed Services rondom werkplekken en infrastructuur 
 • Datacenter diensten
 • Cloud transities
 • Brokerdiensten 
 • Hardware raamovereenkomsten
 • Hard- en software voor industriële toepassing, zoals de aansturing van bruggen en sluizen

Onze Werkwijze

1. Voorbereiding

Voordat een tender de markt op gaat, krijg je van ons een door de organisatie gedragen inkoopstrategiedocument. Het minimaliseren van risico’s en toevalligheden begint namelijk al bij de voorbereiding. Ook gaan we het gesprek aan over de scopebepaling. Met name rondom software assets komt het vaak voor dat de scope te breed of te smal wordt gedefinieerd. Hierdoor ontstaan dubbele of overlappende functionaliteiten of onrechtmatigheden bij latere uitbreiding voor overheden. Indien nodig organiseren wij een marktoriëntatie. 

2. Specificatie

Bij ons is het uitgangspunt: “Een functionele specificatie, tenzij…” Wij ontzorgen je met het gehele inkoopproces of (Europese)aanbestedingsproces, zodat jij je kunt focussen op de keuze van de beste partij. Basis referentie architecturen, open standaarden, in jouw branche gehanteerde kwaliteitsnormen en standaarden, maar ook criteria rondom MVO-eisen en wensen maken standaard onderdeel uit van onze specificatiechecklist. Hiermee minimaliseren wij maatwerk en ook de afhankelijkheid, ofwel ‘vendor lock-in’ van één bepaalde leverancier van IT-systemen en diensten. 

3. Beoordeling en contractering

Tijdens het beoordelingsproces blijven wij onafhankelijk, maar zullen altijd een schaduwbeoordeling uitvoeren. Hierdoor kennen we de details, zodat we ook beter de beoordeling van de offerte met het hele team kunnen faciliteren. Wij streven naar consensus!

Voor alle contracttypes hebben we standaardcontracten en voorwaarden. In specifieke gevallen en alleen in afstemming met de juristen van jouw organisatie of één van onze vaste juridische partners is het nodig hier aanpassingen op te doen.

4. Contractimplementatie en contractmanagement

Tijdens de concretisering en implementatie blijven wij sturen op de resultaatverplichting van de leverancier, maar ook op die van de opdrachtgever! Doordat we tot en met de acceptatie of oplevering betrokken zijn, kan NTTL zéér efficiënt en tegen een vooraf afgesproken, vaste prijs het contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement voor jou verzorgen.

Naast een zogeheten goede IT Experience zorgen we ervoor dat integrale kosten beheersbaar en transparant worden gehouden. Zie IT Contract- en prestatiemanagement.

Wat zijn jouw voordelen?

 • Wij houden het simpel en schakelen snel
 • Al sinds 2001 ervaring met inkoop binnen IT en overige technische domeinen met daaraan gerelateerde diensten
 • Eigen doorontwikkelde en bewezen modeldocumenten
 • Wij blijven ook na het contracteren betrokken en voeren desgewenst het contractmanagement en leveranciersmanagement uit
 • Wij spreken de taal van zowel IT als de business, waardoor iedereen zich gehoord voelt
 • Wij hebben een groot netwerk met inkoopexperts
 • Wij zijn Best Value A+ gecertificeerd en zijn ervaren met innovatieve contractvormen

Vragen?

We staan je graag te woord om al jouw vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, een specifieke vraag, of een casus waarmee we jou gaan helpen!