Krijg grip op jouw IT project via online evaluatie

In IT projecten worden opdrachtnemers betrokken op basis van hun specifieke inhoudelijke kennis en kunde. Om een goed resultaat te behalen, zijn opdrachtnemer en opdrachtgever sterk afhankelijk van elkaar. Dat betekent dat de kwaliteit van de samenwerking steeds belangrijker wordt voor de uitkomsten van het project. Tegelijkertijd zien wij dat veel IT projecten (uiterst) stroef verlopen, of nog erger: mislukken. Veel van deze problemen vinden hun oorsprong in de raakvlakken tussen de betrokken partners, en specifiek in verschillen in de verwachtingen en percepties die opdrachtgever en opdrachtnemer in het project hebben.

Daarom heeft Christian van der Krift de perceptiemeter ontwikkeld op basis van zijn onderzoeken aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek toonde aan dat:

  • projecten betere resultaten halen wanneer men gebruik maakt van tweezijdige evaluaties, dat wil zeggen dat opdrachtgever en opdrachtnemer beiden het project en elkaar evalueren;
  • projecten slechtere resultaten en verminderd vertrouwen hebben wanneer er sprake is van perceptieverschillen, dus wanneer opdrachtgever een andere verwachting heeft dan de opdrachtnemer;
  • niet alleen het proces, maar ook de input en output geëvalueerd dienen te worden voor de beste resultaten. Input gaat over het team en de medewerkers, materialen en apparatuur, maar ook over de bedrijfscultuur. Proces gaat over de activiteiten resp. werkzaamheden van beide partijen en de interacties tussen partijen, denk aan communicatie. Output gaat over de uiteindelijke prestaties, zowel heel tastbaar (denk aan budget en planning) als minder tastbaar (klantgerichtheid en kwaliteit).

De perceptiemeter is op deze bevindingen gebouwd, en getest en gevalideerd in reeds vele projecten. Het is dus een tweezijdige evaluatiemethodiek waarbij zowel aan opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde enkele teamleden het project evalueren op verschillende aspecten. Projectleiders worden geadviseerd om de evaluaties over tijd te herhalen om te zien of verbetering is gerealiseerd en om te blijven leren.

NTTL faciliteert onafhankelijk het proces, waaronder de inzet van de evaluatietool, om projecten beter te laten slagen en hiermee prestatieverval te voorkomen, ofwel waarde te maximaliseren. En misschien nog wel belangrijker; het werkplezier van alle partijen te vergroten!

Uiteraard kunt ook zelf aan de slag met de perceptiemeter, bezoek: https://perceptiemeter.nl/

NTTL dé nieuwe marktpartij voor IT contract- en prestatiemanagement

P E R S B E R I C H T 

Deze week gaat NTTL (No Time To Lose) officieel van start. Oprichter Jelle Wenselaar (voormalig algemeen directeur van Het NIC) en Wilco Jacobs (voormalig business unit manager bij ilionx) vormen met NTTL een dienstverlener voor de gehele IT-contract lifecycle. De focus ligt op het verbeteren van bestaande IT-contractprestaties en bedrijfsprocessen. Daarnaast biedt NTTL – als één van de weinige partijen in Nederland – private blockchain oplossingen aan om supply chains en bedrijfsprocessen te automatiseren.

“In 2020 veranderde de wereld voor vrijwel iedereen”, zegt oprichter Jelle Wenselaar. Hij vervolgt:  “Organisaties beseffen, mede door het thuiswerken, dat foutloze en gedigitaliseerde bedrijfsprocessen een vereiste zijn. Business en IT moeten nú de handen ineen slaan, ‘No Time To Lose’.”

IT Contract- en prestatiemanagement

NTTL ziet kansen voor verbetering binnen huidige IT-contractprestaties en bedrijfsprocessen en pleit voor een toekomst waarin we sneller, veiliger en foutloos kunnen samenwerken. Hierdoor worden organisaties rendabeler en hebben medewerkers meer rust en focus. “Dit doen we door heldere afspraken met organisaties te maken tegen een vast bedrag per maand. Goed en onafhankelijk advies van mensen die de taal spreken is onontbeerlijk,” geeft Wilco Jacobs aan. ”Helaas krijgt doorgaans slechts 30% van de werkzaamheden die leiden tot contractsucces structureel aandacht”, aldus Jacobs.

Verbeteren bedrijfsprocessen

Naast IT contract- en prestatiemanagement levert NTTL voor het automatiseren van supply chains of bedrijfsprocessen een unieke oplossing op basis van private blockchain technologie. Wenselaar licht toe: “Procesoptimalisatie wordt niet alleen gerealiseerd door zaken op technisch vlak te verbeteren, procesoptimalisatie zit vooral in het mobiliseren van kennis en kunde van de eigen medewerkers. Door onze benadering worden de juiste mensen in de organisatie betrokken en voelen zij zelf dat ze daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan hun organisatie.”

Jarenlange ervaring        

Jelle en Wilco hebben beiden meer dan 20 jaar ervaring en zetten hun kennis nu in op het snijvlak van IT, business en inkoop. Naast bovengenoemde dienstverlening zet NTTL haar expertise in bij onder andere het opstellen van strategische plannen, inkoop, aanbesteden van innovaties en IT oplossingen.

Voor meer informatie:

NTTL | Jelle Wenselaar | M: 06 29 00 08 36 | E: jellewenselaar@nttl.nl | www.nttl.nl

NTTL blockchain gecertificeerd

Afgelopen week hebben we bij NorthChain onze Strategic Blockchain Consultant certificaten behaald. De certificaten werden uitgereikt door Dr. Herman Balsters. Hartelijk dank voor de ontvangst en begeleiding! Middels de NorthChain technologie is het via grafische flowcharts als basis mogelijk om tot wel 15x sneller private blockchains te bouwen als innovatieve oplossing voor veel bedrijfsoptimalisatie vraagstukken

Lees artikel

IT innovaties inkopen voor overheden

Publieke organisaties kennen de kracht van inkoop om innovatie in de markt te stimuleren. Mede door gebrek aan praktijkervaring en kennis blijkt de inkoop van innovatieve oplossingen in de praktijk echter lastig. Daarom moet het proces gestructureerd, gestandaardiseerd en gesimplificeerd worden. In dit artikel presenteren wij een aanpak die de meest geschikte inkoopprocedure van innovatie vaststelt door een nieuw model, het Nederlands inkoop innovatie kader overheden (Niiko).

Blockchain bij aanbestedingen

Is deze technologie een basis voor procesverbetering?  

Blockchain technologie is bezig aan zijn opmars in vele nieuwe toepassingsgebieden. Ook binnen de inkoopsector zijn er kansen om gehele processen te innoveren door de inzet van blockchain. 

Zo heeft Jelle Wenselaar in 2018 vanuit Het NIC, in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, een onderzoek ingesteld naar mogelijke toepassingen van blockchain en de impact hiervan bij aanbestedingen. 

Hieruit blijkt dat blockchains grote veranderingen teweeg kunnen gaan brengen in de toekomst.

Open source Private Blockchain technologie

NorthChain heeft een gestructureerde natuurlijke taal ontwikkeld om blockchains te ontwerpen en te valideren vanuit grafische flowcharts als basis. Deze technologie genereert foutloze Corda-codes, waardoor deze unieke aanpak de implementatie van blockchain-technologie met een factor 10-15 versnelt en de drempel verlaagt om op grote schaal blockchains te bouwen. Vanwege de ongekende mogelijkheden van het open source Corda platform maakt NorthChain gebruik van Corda om state-of-the-art private blockchains te implementeren. Corda R3 is het resultaat van een meerjarige gezamenlijke inspanning met meer dan 200 technologie- en industriepartners om een blockchain-platform te bouwen dat voldoet aan de unieke vereisten van bedrijfsapplicaties. 

Bekijk video
R3’s Corda Brings Private Blockchain to Businesses – YouTube

Schuiven naar boven