NTTL

Blog: Krijgen wij het ‘warm’ van duurzame IT kansen?

In 2014 begeleidde ik een Best Value tender voor een multifunctionele accommodatie (mfa). Hierbij werd door een leverancier de kans (lees: optie) aangeboden om restwarmte van de koeling uit de naast gelegen supermarkt te halen, om als warmtebron voor de nieuw te bouwen accommodatie te dienen. Een extra investering met een terugverdientijd van 7 jaar. Slechts weinig innovaties krijgen de kans die ze verdienen. We willen in Nederland doorgaans allereerst bewijslast zien alvorens we zaken implementeren. We kijken liever naar de kosten op korte termijn dan naar TCO. In veel gevallen een gemiste kans!

Ondanks de handreiking vanuit de MVI criteriatool[1], zie ik kansen of criteria voor duurzame datacenters bij aanbestedingen als in bestaande IT contracten te weinig benoemd. De inkoop van duurzame IT gaat nog te vaak alleen over de recyclebaarheid van hardware. Wist je dat we in Nederland 189 datacenters hebben met bijna 60 voetbalvelden (378.000 m2) aan vloeroppervlak? De energie die we opwekken voor het verbruik van de datacenters is tegenwoordig ‘vrij’ groen, ook zien we een steeds efficiënter energieverbruik, maar nog steeds is het totale verbruik heel hoog. Zo zorgt overcapaciteit voor onnodig energieverbruik en de koelingen van de datacenters verbruiken een derde deel van het totaal!

Daarnaast willen we als Nederland het liefst internationaal mee blijven doen als ‘digitale speler’, dus zal het aantal datacenters in de toekomst verder blijven groeien; mits we genoeg energie beschikbaar hebben.

Vanuit contractmanagement perspectief pleit ik ervoor om ook vanuit bestaande contracten naar verdere verduurzaming te kijken en dus niet alleen bij een nieuwe aanbesteding. Helaas zijn er veel ondermaatse, bestaande IT contracten, waarbij onnodige risico’s en ongecontroleerde kosten worden gemaakt. Of er is geen enkele sturing of opvolging als het gaat om beloofde ‘duurzaamheidsaspecten’ als deze wel als eis, wens of kans zijn meegenomen. Laten we dus bestaande contracten beter uitnutten of verbeteren als we echt duurzaam willen zijn. Vanuit een bestaande contractsituatie zijn er namelijk genoeg momenten of haakjes om meer te kunnen bereiken dan wordt gedacht.

Graag haal ik nogmaals het eenvoudige voorbeeld van de eerder beschreven supermarktkoeling aan. Bij mij leeft vaak de gedachte om voor gemiste kansen een separaat project te maken, in co-creatie met de betreffende ondernemers. Natuurlijk is software naar de cloud brengen al een verduurzaming in energieverbruik, evenals het uitbesteden van een eigen datacenter, maar in potentieel is er nog veel meer te behalen. Wellicht kunnen we het aankomende winter nog aangenaam warm krijgen in onze woningen met behulp van de warmte uit de datacenters?

Het benutten van kansen, het verlagen van risico’s en het verbeteren van prestaties vanuit bestaande IT contracten maakt deel uit van de missie van NTTL. Zie jij net als ik kansen? No Time To Lose!

Jelle Wenselaar, managing partner NTTL


[1] Maatschappelijk verantwoord inkopen criteriatool: Met behulp van de MVI-criteriatool verzamelt u snel de meest recente MVI-criteria voor uw inkoopdocument. U kunt zowel geschiktheidseisen, selectiecriteria, eisen, gunningscriteria als contractbepalingen selecteren.