IT Contract- en prestatiemanagement

IT contract- en prestatiemanagement

NTTL helpt organisaties, vanuit een bedrijfskundige kijk, bestaande IT-contractprestaties te beheersen en te verhogen. Dit doen we door heldere afspraken met jou te maken tegen een vast bedrag per maand. Daarnaast kunnen we door een projectmatige aanpak diverse IT-verbeterplannen realiseren. Wil je weten hoe NTTL dit doet?

Wij ontzorgen je tegen een vast bedrag per maand, gedurende minimaal 3 jaar. Het bedrag is afhankelijk van het aantal contracten, de complexiteit, specifieke aandachtspunten en vooraf ingeschatte beheerintensiteit. Samen met jou stellen we ieder jaar opnieuw vast welke doelen en prestaties zowel kwalitatief als kwantitatief behaald dienen te worden.

Wat doen wij voor jou?

 • Overzicht en inzicht
  • Wij scheppen overzicht in het IT-landschap;
  • Wij bepalen samen jouw IT-roadmap en strategie;
  • Wij voeren een contractscan uit;
  • Wij analyseren de uitgaven per contract. 
 • Beheren en managen
  1. Wij richten een dynamische en webbased contractdatabase in.
  2. Wij beheren jouw contracten door deze up-to-date te houden, prestatie-informatie te verzamelen én tijdig te signaleren bij verlenging of beëindiging.
  3. Wij managen jouw contracten middels:
   • periodieke stakeholder- en leveranciersgesprekken aangaande de verwachtingen;
   • prestatiemeting door periodieke sturing op SLA’s;
   • compliance toets op afgenomen softwarelicenties & uitgaven;
   • compliance toets op wet- en regelgeving (bijvoorbeeld AVG);
   • identificeren van knelpunten en verbeteringen in onderliggende processen;
   • periodieke rapportages met bijbehorende acties en prestaties;
   • hulplijn bij vragen, calamiteiten, wijzigingen of specifieke wensen;
   • jaarlijkse bespreking van risico’s en optimaliseringskansen.
 • Projectmatige werkzaamheden ter verbetering of vernieuwing van contracten of processen.

Wat zijn jouw voordelen?

 • Continu grip op jouw IT contract- en prestatiemanagement tegen een vast bedrag per maand;
 • Verhogen IT-contractrendement met minimaal 10% tot 30% nadat we procesverbetering hebben doorgevoerd;
 • Verhogen van compliance op licenties, bedrijfsprocessen en regelgeving;
 • Verlagen van contract- en organisatierisico’s;
 • Contracten zijn altijd up-to-date en online inzichtelijk;
 • Maximale leveranciersaandacht en bemiddeling bij jouw leveranciersrelatie;
 • Door bundeling en inzicht kunnen we scherpere afspraken maken met de betrokken leveranciers;
 • Veel kennisvoordeel doordat we óók de contractafspraken van branchegenoten kennen;
 • Wij zijn onafhankelijk en ontsluiten een kennisnetwerk van benodigde experts;
 • Vergroten van de focus en contracttevredenheid bij eigen medewerkers;
 • Besparen op dure licenties en onderhoud voor een eigen contractmanagementsysteem.

Waarom nu starten met IT contract- en prestatiemanagement?

Indien je samen met NTTL kritisch kijkt naar jouw strategievorming voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe IT diensten, software of hardware, zul je bestaande IT-contracten in het vervolg beter kunnen beheersen en zal het begrip over gemaakte keuzes, en dus het rendement, enorm toenemen.

IT is de slagader binnen je organisatie!
IT is allang niet meer alleen het domein van de IT-afdeling, steeds vaker is de core business afhankelijk van IT. Hierdoor neemt bijvoorbeeld het aantal decentraal gebruikte SAAS-oplossingen toe. Als gevolg hiervan stijgen ook de totale IT-kosten en de risico’s, doordat grip en overzicht over IT-contracten verminderen en dus de organisatie in effectiviteit kan afnemen. Jij wilt toch ook grip blijven behouden op jouw IT-contracten en onderliggende processen?

"Hoe afhankelijk ben je van jouw IT-leveranciers en is er sprake van vendor lock-in?”

Minder verstoringen, meer tevredenheid
Kenmerkend voor IT-contracten is dat de complexiteit en omvang kan leiden tot onverhoopte kosten, frustraties door verwachtingsverschillen en zelfs juridische geschillen. Deze verstoringen leiden vervolgens tot verslechtering of totale afbreuk van de relatie tussen alle betrokken partijen.
Professioneel contractmanagement kan veel onverhoopte problemen voorkomen, schade en risico’s beperken, maar vooral ook de totale prestatie, tevredenheid en businesscontrole verbeteren.

NTTL brengt jouw focus terug
Onze ervaringen leren dat slechts 30% van de werkzaamheden, die leiden tot contractsucces, structureel aandacht krijgen. Om jou volledig te kunnen ontzorgen hebben we een dienstverleningsconcept ontwikkeld dat zich ook structureel én proactief richt op de andere 70% van de werkzaamheden rondom IT contract- en prestatiemanagement.

"Uitstekend werk tijdens een voorbereiding en implementatie voor een nieuw contract, kan volledig teniet worden gedaan als er tijdens de looptijd van het contract geen contractmanager actief bij de sturing van de overeenkomst betrokken blijft"

Van verbinding naar verbetering
NTTL voert haar actieve contractmanagement uit in nauwe samenwerking met de contracteigenaar  en contractuitvoerders. Hierbij staat het betreffende bedrijfsproces centraal. Dit wordt door veel contractmanagers en inkopers nog wel eens uit het oog verloren. De aansluiting met de business is hierdoor beperkt en er wordt vooral ‘technisch’ naar de contract- en leveranciersprestatie gekeken en niet hoe daadwerkelijk de meeste meerwaarde behaald kan worden. Doordat wij als verlengstuk voor jouw organisatie optreden, ontdekken we trends én signaleren wij vroegtijdig veranderingen en potentiële verbeteringen. Samen met jou zetten wij die trends en signalen om in verbeteracties of toekomstgerichte strategieën. Waarom zou je wachten met het doorvoeren van een verbetering als dit ook gerealiseerd kan worden binnen het bestaande contract? Hierdoor stijgt per direct het rendement en de tevredenheid van jouw contract en organisatie!

 

Contracten bewegen met je mee
Contracten dienen mee te kunnen bewegen en bestand te zijn tegen onvoorziene omstandigheden. NTTL faciliteert dit proces in overleg met alle partijen en zoekt hierin de ruimte op vanuit een win-win mentaliteit.

“Kapitaliseren van je IT contract is de sleutel”

Vragen?

We staan je graag te woord om al jouw vragen te beantwoorden.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, een specifieke vraag, of een casus waarmee we jou gaan helpen!

Schuiven naar boven