Optimaliseren Bedrijfsprocessen

Optimaliseren bedrijfsprocessen

Door een goed lopend proces ben je voorspelbaar én werk je beter, sneller en efficiënter. Waar zitten die verbeteringen? En hoe implementeer je die? NTTL helpt organisaties met procesoptimalisaties de verspillingen te minimaliseren en waarde toe te voegen aan elk product of dienst die wordt geleverd. Jouw bestaande bedrijfsprocessen en softwareoplossingen nemen we als vertrekpunt. Wil je weten hoe we te werk gaan en hoe NTTL private blockchain technologie inzet voor het automatiseren van jouw bedrijfsprocessen?

NTTL ondersteunt je bij het verbeteren van processen. Processen moeten zo efficiënt mogelijk worden ingericht, bij voorkeur geautomatiseerd. Jouw businessmodel wordt gezien als vertrekpunt en referentie voor de uitvoering van procesoptimalisaties. Je krijgt weer volledige grip op jouw bedrijfsproces, ook wanneer deze complex is of continu verandert.  

Wat doen wij voor jou?

Wij ondersteunen je, middels workshops, met het tot stand brengen van de gewenste bedrijfsprocessen. Daarnaast helpen we bij het transformeren van niet gedigitaliseerde of gerobotiseerde processen naar digitale oplossingen, waarbij we de schakel zijn tussen de business en IT.

Samen bepalen we de beste use case voor jouw organisatie. We onderzoeken tevens hoe de oplossing kan communiceren met bestaande software, adviseren over governance en voeren de technische realisatie uit.

Wat zijn jouw voordelen?

 • Bedrijfsvoeringskosten gaan omlaag;
 • Foutloos en efficiënter te werken;
 • Transparante verantwoording;
 • Te traceren fouten en bottlenecks;
 • Realiseren compliance en verantwoording door informatie beschikbaar te stellen aan geautoriseerde stakeholder;
 • Wij werken business domein gedreven, waarbij de techniek ondersteunend is aan uw bedrijfsproces en niet leidend;
 • Verdere uitnutting van bestaande software wordt bekeken en benut indien mogelijk;

Specifieke voordelen door automatisering middels blockchainoplossing:

 • De blockchain stuurt, logt en communiceert, dus niemand slaat een processtap over en op deze manier kan er foutloos worden gewerkt;
 • Onze werkwijze, handelend vanuit bedrijfskundig perspectief naar een digitale workflow als IT-product, gaat tot 25 keer sneller middels de door NorthChain ontwikkelde compiler technologie;
 • De private blockchain heeft enkele unieke eigenschappen, te weten: niet muteerbaar, transparant, privacy veilig en traceerbaar.

Waarom NTTL kiest voor de private blockchain methodiek?

Voor het automatiseren van jouw supply chain of bedrijfsprocessen levert NTTL een oplossing op basis van private blockchain technologie. Wij kiezen voor deze oplossing omdat:

 • De blockchain niet conflicteert met bestaande software en bestaande softwareoplossingen zélfs kan versterken;
 • Ketenintegratie binnen de supply chain of met externe instanties moeiteloos gerealiseerd kan worden door een veilige koppeling aan de blockchain. Dit betekent dat bestaande systemen in organisaties (intern en extern) kunnen blijven bestaan en naar believen kunnen worden gekoppeld aan onze oplossing;
 • Daarnaast is er geen ingewikkelde programmeertaal nodig om vanuit een flowchart van een bedrijfsproces een blockchain te maken middels de unieke en innovatieve NorthChain oplossing.

"Wil jij ook snel inzicht wat procesoptimalisatie op basis van blockchain workflows voor jouw organisatie kan betekenen?"

Uitleg stappen om te komen tot een volledig geïntegreerde priviate blockchain

Met behulp van onderstaande stappen, zoals beschreven in bijgaande figuur, leggen we uit hoe we tot een volledig geïntegreerde blockchain oplossing komen:

 1. Wij definiëren de probleemstelling, projectscope en doelstelling. We trainen medewerkers om tijdens de interactieve workshops zo veel mogelijk zelf aan de slag te gaan met hun eigen processen;
 2. Middels interactieve werksessies helpen we je om binnen de huidige processen (as-is) knelpunten te identificeren en te analyseren. We ontwikkelen, iteratief, de gewenste (to-be) processen waarin we verbeteringen doorvoeren. Alle processen worden gevalideerd en de benodigde data per proces wordt geïnventariseerd;
 3. In de stap realisatie wordt vanuit de ‘grafische flowcharts of stroomdiagrammen’ in 2 stappen via compiler technologie processoftware gemaakt, ofwel de blockchain. We maken eerst een Proof of Concept en alle functies worden voor jou visueel gemaakt;
 4. Bij het integreren leggen we koppelingen volgens de data analyse uit stap 2. Dit doen we met API’s die gekoppeld zijn aan de externe databronnen. De blockchain wordt hiermee geautomatiseerd en geïntegreerd binnen jouw proces of die met de ketenpartners;
 5. De software draait en wordt in de praktijk na een korte training ingezet (deploy);
 6. Voor het verder optimaliseren staan we altijd voor je klaar. Denk hierbij aan vragen, wijzigingen of uitbreidingen in je proces

Aandacht en interactie met medewerkers

Procesoptimalisatie wordt niet alleen veroorzaakt door zaken op technisch vlak te verbeteren, procesoptimalisatie zit vooral in het mobiliseren van kennis en kunde van jouw medewerkers. Onze veranderingsaanpak is erop gericht dat ieder vanuit zijn/haar rol het inzicht en overzicht heeft én behoudt om succesvol te kunnen zijn. Wij hebben dan ook oog voor de vraag: “What’s in it for me?” Vanuit onze aanpak wordt veel aandacht besteed om de verandering en de impact richting medewerkers, partners en de organisatie gedurende de implementatie goed te begeleiden.

NTTL heeft een aanpak en focus op processen die van begin tot eind worden ondersteund. De inbreng van individuen en de (digitale) samenwerking met interne- en externe partijen speelt hierbij een belangrijke rol.

Private blockchain uitermate geschikt voor bedrijfsleven

De meeste mensen associëren blockchain met de cryptomunt. Bitcoin is uiteraard de bekendste variant. Deze zogeheten publieke blockchains werken op een andere manier en zijn niet geschikt voor het bedrijfsleven. Met de laagdrempelige private blockchain technologie verslaan we zelfs standaard procesautomatiseringssoftware in implementatiesnelheid en kosten, naast het feit dat het veiliger is! Het belangrijkste is echter te begrijpen hoe blockchain toegepast kan worden in plaats van te weten hoe het inhoudelijk werkt. Ben je toch nieuwsgierig?

“Men kan beter een beetje begrijpen dan een heleboel niet begrijpen.”

Citaat: Anatole France

Wat kun je met blockchain?
Het is altijd mogelijk geweest iets fysieks één op één van eigenaar te laten wisselen. Het is zeker dat één van de partijen het niet twee keer heeft uitgegeven of een kopie heeft gehouden. Daarom is er geen derde partij nodig. Dit was nooit mogelijk met digitale ‘dingen’. Denk aan muziek of films die oneindig gekopieerd kunnen worden. Dit wordt het ‘double spend problem’ genoemd. En blockchain lost dit probleem op.

Hoe werkt blockchain?
Blockchain is een gedeeld grootboek waarin eigenaarschap van digitale ‘dingen’ wordt geregistreerd. Dat het gedeeld is, wil zeggen dat het niet op één plek staat, zoals de traditionele database. Het grootboek staat op meerdere plekken, waardoor er geen “single point of failure” is. De transacties in het grootboek worden opgeslagen in een ketting van blokken. Deze blokken zijn onwijzigbaar. Dat betekent dat wat in blockchain is opgeslagen heel veilig is; er is niet één database die gehackt kan worden maar meerdere gelijkwaardige kopieën van de transactiedata.
Deze bestaan uit meerdere opeenvolgende blokken die individueel zijn beveiligd. Om de transacties zelf uit te kunnen voeren is geavanceerde encryptie aanwezig om zowel de verzendende als de ontvangende partij te identificeren.

Waarvoor biedt blockchain de oplossing?
Blockchain zorgt ervoor dat je digitale assets veilig en flexibel van persoon naar persoon en tussen systemen kunt laten wisselen. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn situaties waarin meerdere partijen met elkaar zaken willen doen maar elkaar niet per definitie vertrouwen.
De bekendste toepassing is die van de Bitcoin. Hier is sprake van een ‘publieke blockchain’ waarin iedereen in dat digitale netwerk kan deelnemen op een veilige manier.
In dit netwerk zit geen centrale partij of tussenpersoon die meteen het innovatieve aspect is van een blockchain. In een decentraal netwerk, ook wel peer-to-peer netwerk, controleert iedereen elkaar en is iedereen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld een transactie.
Naast een publieke blockchain, die te vergelijken is met internet, kun je voor je organisatie ook ‘private blockchains’ inrichten, die niet voor iedereen toegankelijk is, te vergelijken met een intranetomgeving.

Opzetten van een blockchain voor jouw eigen bedrijfsproces
Door nieuwe technologieën is het heel gemakkelijk om zonder tussenkomst van ingewikkelde programmeertaal een blockchain op te zetten voor je eigen bedrijfsprocessen en algoritmen. Je bepaalt zelf hoe de processen eruit zien en wie in deze processen een deelnemer is. Dit kunnen dus ook leveranciers of klanten zijn. Via een workflow dashboard kan de voortgang van je chain, je proces, bijgehouden worden; transparant en niet te muteren.

Veilig en inzichtelijk zaken doen met private blockchain
Met de private blockchain technologie kun je dus veilig en inzichtelijk zaken doen, iedere partij heeft dezelfde informatie en er is altijd inzicht in de ‘audit trail’. Hiermee kunnen herhaalde en complexe controles overbodig worden en kan fraude worden voorkomen. Bovendien is het mogelijk met behulp van smart contracts onderliggende processen van contracten te automatiseren. Daarmee kunnen complexe processen met veel actoren en papierwerk gedigitaliseerd worden. Transactiekosten worden verlaagd en de snelheid in transacties wordt verhoogd. Dat kan ook nog eens zorgen voor een toename in participatie. Bekijk hier het filmpje van Corda-r3, de open source blockchain software die als basis gebruikt is voor de Northchain oplossing.

"Wil jij ook snel inzicht wat procesoptimalisatie op basis van blockchain workflows voor jouw organisatie kan betekenen?"

Wat betekent blockchain voor jouw branche? Enkele voorbeelden…
 
Blockchain toepassingen bij de overheid
Bij de overheid zijn veel toepassingsgebieden voor blockchain. De meeste use cases zijn terug te brengen naar twee basistypen. De eerste is registratie van eigendom of rechtsvormen; daar zijn vaak ingewikkelde processen met veel papierwerk en actoren mee gemoeid. Met behulp van smart contracts kan dit proces geautomatiseerd worden. De tweede is van toepassing op budgetten en subsidies. Met behulp van blockchain en smart contracts kan geld geoormerkt worden waardoor de uitgave beperkt is tot dat specifieke doel en daarmee de complete administratie en controle wordt geautomatiseerd.

Blockchain toepassingen in de industrie
Er zijn vaak veel verschillende partijen betrokken in de supply chain. Daarbij moet aan wet- en regelgeving van verschillende landen worden voldaan. Vaak verloopt dit proces nog deels op papier of bijvoorbeeld via e-mail. Blockchain kan dit proces versnellen en het risico op fouten verminderen. Informatie en autorisaties worden volledig digitaal tussen de partijen uitgewisseld.

Blockchain toepassingen in de retail
Transparantie wordt steeds belangrijker in de retail. De klant wil graag inzicht in de herkomst van het product. Met blockchain toepassingen wordt volledig inzichtelijk waar een product vandaan komt en welke bewerkingen het heeft ondergaan voordat het bij de consument terechtkomt.

Training over blockchain volgen?
Meer weten over blockchain in zijn algemeenheid of ben je benieuwd hoe je blockchaintechnologie binnen jouw organisatie kunt toepassen? Vraag een training of een demo aan.


Vragen?

We staan je graag te woord om al jouw vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, een specifieke vraag, of een casus waarmee we jou gaan helpen!
Schuiven naar boven